Leder du efter et nyt internet til din bolig?

Er det tid til at få udskiftet eller opgraderet internettet i din bolig? Så læs med her. Mange oplever nemlig, at det at finde et passende internet kan være utrolig svært og tidskrævende, fordi der findes så mange forskellige internetmuligheder. Der findes både fibernet, som fungerer trådløst via en router, internet via kabel-tv, der fungerer ved, at dit internet kommer igennem dit tv, antenneinternet, hvor dit internet kommer ind igennem et telefonstik og mobilt internet, hvor du kan have nettet med rundt via et USB-stik. Der findes altså mange forskellige former for internet, som du kan investere i. Dog er det vigtigt, at du kigger på dine egne behov for dit fremtidige internet. Her kan du eksempelvis undersøge, hvor meget du bruger internettet, hvor ofte og hvor mange enheder der er tilkoblet internettet. Herudover kan det være en ideel ide at undersøge det enkelte internets kapacitet i forhold til at downloade og uploade, da det også skal passe til dine behov.

Hvad er forskellen på at downloade og uploade?

Men hvad betyder at downloade? Og hvad er forskellen overhovedet på at downloade og uploade. At uploade dækker over dit internets kapacitet til at uploade ting til internettet. Det kan for eksempel være på Facebook, Instagram, YouTube eller lignende. Her gælder det, at jo flere Mbit du har, desto hurtigere forløber det. At downloade dækker derimod over, hvor hurtigt dit internet er i stand til at hente ting ned fra internettet. Både hastigheden af at downloade og uploade er angivet i Mbit og har altså betydning for, hvor hurtigt dit internet fungerer.

Hvor mange Mbit skal du vælge?

Det glæder ikke nødvendigvis om at have så mange Mbit som muligt. Hvis du eksempelvis har for mange, ender du blot med at betale for noget, du slet ikke bruger. Derfor bør du finde ud af, hvor mange Mbit du behøver ud fra dine personlige behov. Man skelner mellem 10 til 100 Mbit, hvor 10 Mbit egner sig til en lille familie uden det største internetforbrug, og 100 Mbit egner sig til et kollektiv eller et kontor, hvor mange mennesker er online samtidig.

Dette indlæg blev udgivet i lån. Bogmærk permalinket.